Jo tinc una presentació preparada i sempre faig servir la mateixa

Un missatge repetit no és sempre la millor estratègia. Permet mantenir-te en la zona de seguretat però és menys eficient.

Un bon discurs ha d’incloure:

Créixer: Com més bé anem creixent com a persona més bé comunicarem. Ningú pot donar el que no té, ni compartir el que no és. Millorant-nos nosaltres, millorem el nostre discurs. Més vivències i més cultura = millor discurs.

Crear: Un discurs, com una obra d’art, ha d’expressar els matisos propis de l’orador. No hauríem de ser substituïbles.

Compartir: Un discurs que no té un toc personal de l’orador, és un discurs buit. Cal introduir alguna anècdota pròpia o coneguda per arribar més a la gent.

Commoure: El públic no recordarà massa allò que vas dir, si no el que els vas fer sentir.

Concretar: No deixis oberta la porta de la teva exposició, cal que el públic surti dient: “No hi estic d’acord i no ho faré” o “Sí, és clar que sí, compta amb mi!” però si no prèn partit no hem estat eficients.